Dotacje

Informujemy o otrzymaniu dofinansowania ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

w ramach zadania “Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Kwota dofinansowania: 145 141,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 189 343,74 zł

 

Projekt dotyczy zakupu oraz montażu instalacji filtrowentylacyjnej, mającej na celu ograniczenie negatywnego wpływu środowiska pracy w postaci pyłu drzewnego, na pracownika, dzięki właściwemu oczyszczaniu powietrza i ograniczeniu wskaźników NDS dla pyłu drzewnego do wartości normatywnych, akceptowalnych przez obowiązujące przepisy.